websitetemplate.org
Witam! > Tabliczki przy ćwiczeniach
 
 
 
 

Tabliczki przy ćwiczeniach

Poniżej można znaleźć pdf-y tabliczek przy ćwiczeniach, co może być pomocne przy pisaniu sprawozdania jeśli w trakcie zajęć nie zapisało się ważnych informacji znajdujących się właśnie na tych tabliczkach.


Ćwiczenie numer 12

Ćwiczenie numer 21

Ćwiczenie numer 25

Ćwiczenie numer 28

Ćwiczenie numer 28 wykres współczynnika załamania dla szkła

Ćwiczenie numer 30 - pierwsza tabliczka

Ćwiczenie numer 30 - druga tabliczka

Ćwiczenie numer 31A

Ćwiczenie numer 31B

Ćwiczenie numer 31C

Ćwiczenie numer 31 - cewki Helmoltza

Ćwiczenie numer 31 - pole prostopadłe do wiązki elektronów

Ćwiczenie numer 32

Ćwiczenie numer 34

Ćwiczenie numer 34 - skalowanie magnesu

Ćwiczenie numer 36a

Ćwiczenie numer 36b